Ansvarsbestemmelse

Denne hjemmeside er udarbejdet alene til orientering. Den er ikke og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge selskabets produkter.

Hjemmesidens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for læserens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. EgnsINVEST har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

 

 

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Alle rettigheder til de viste data tilhører EgnsINVEST Management A/S og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse, ligesom oplysningerne ikke må bruges i erhvervsmæssigt øjemed, hverken i be- eller ubearbejdet form.