30%’s forbedring af EBVAT i 2017

13 mio. kr. forventes EBVAT-resultatet at blive næste år i det børsnoterede selskab, EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S.

Akkvisitioner samt yderligere forbedringer af driften forventes næste år at påvirke EBVAT positivt med 30%. Vi forventer således at resultatet før kurs- og værdireguleringer bliver 13 mio. kr. i 2017.

Ny lempeligere risikomærkning af EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S
Ved årsskiftet træder en ny Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter i kraft.

Det har betydning for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, som fremover vil være mærket GUL – og dermed risikomæssigt være sidestillet med andre børsnoterede aktieselskaber.

Den lempeligere risikomærkning forventes at øge omsætningen i aktien.

Resultat EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S