Resultat før skat på 48,4 mio. kr. i det børsnoterede ejendomsselskab


Vi driver og udvikler ejendomsselskaber. Et af selskaberne er noteret på Nasdaq First North og det har offentliggjort regnskab for perioden 1. januar til 30. september.

Periodemeddelelse Ejendomme EgnsINVEST

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, som er det noterede selskab, har offentliggjort periodemeddelelse, hvor det fremgår at selskabet kommer ud med et samlet resultat på 48,4 mio. kr. før skat.

- Der er opnået et resultat før kurs og værdireguleringer (EBVAT) på 7,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september
- Det samlede resultat før skat i perioden 1. juli til 30. september er på 5,6 mio. kr.

Af periodens resultat på de 5,6 mio. kr., kan 2,8 mio. kr. henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme, hvilket svarer til 0,3% af selskabets samlede anlægsaktiver.

Selskabets indre værdi er i perioden steget med 1,46% til 155,38, og børskursen med 3,26% fra 138 til 142,5. Tomgangen var den 30. september 1,56% for boliger og 2,25% for erhverv, i alt 1,65% (11 lejemål).

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,5% for perioden, og soliditeten udgør 39,5%.

Forventer et EBVAT-resultat på 9,5-10.0 mio. kr.
Vi er tilfredse med resultatet før kurs- og værdireguleringer på 7,9 mio. kr., som er opnået i årets første tre kvartaler. Ligeledes fastholder vi, at forventningerne til det samlede driftsresultat for regnskabsåret 2016 vil ligge i intervallet 9,5-10,0 mio. kr., hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme.

Direktør Thorkild Steen Sørensen udtaler: ”Vi har i løbet af året og vil også i de kommende perioder have fokus på driftsoptimeringer og på akkvisitioner. Resultatet på 7,9 mio. kr., som selskabet har opnået af den primære drift fra 1. januar til 30. september i 2016, følger budgettet, hvilket er tilfredsstillende.”