Udbytte for tredje år i træk


Det går som planlagt i det børsnoterede ejendomsselskab, EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Resultatet for de første tre måneder er 5,5 millioner kr., og selskabet udbetaler udbytte også i år.

For tredje år i træk får aktionærerne i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S en del af overskuddet direkte ind på egen konto. Udbyttet var 1,00 kr. pr aktie á 100 kr., hvilket svarer til 1,00% af aktiekapitalen. Beslutningen blev truffet på generalforsamlingen den 24. maj. Oveni udbyttet kan aktionærerne glæde sig over, at aktien steg med 15,54% i 2016 og med yderligere 16,55% i årets første tre måneder.

Resultat på 5,5 millioner kr. i første kvartal
Selskabet offentliggjorde også regnskabstallene for første kvartal den 24. maj. Resultatet er 5,5 millioner kr. Heraf stammer 3,6 millioner kr. fra den primære drift (EBVAT), mens 1,9 millioner kr. stammer fra værdireguleringer.

Tomgangen er fortsat lav
Selskabets tomgang er fortsat meget lav. I alt stod 12 lejemål ledige den 31. marts 2017, hvilket er fordelt med en tomgang på 1,52% for boliger og 3,26% for erhverv. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S forventer, at tomgangen vil ligge på 2% for boliger og 4% for erhverv fremover. Det skyldes, at der skal være plads til tomgang i forbindelse med udskiftning af lejere, når en bolig skal sættes i stand før nye lejere flytter ind.

Forventninger til driftsresultatet fremadrettet
Direktør Thorkild Steen Sørensen udtaler: ”Resultatet af driften på 3,6 millioner kr. følger den foventede udvikling i første kvartal, så vi fastholder forventningerne om et samlet EBVAT-resultat på mellem 14,5 og 15,0 millioner kr. Dertil kommer værdireguleringer af ejendommene.”

Se nøgletallene for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S
Læs hele periodemeddelelsen