Lejelov i Berlin erklæret ugyldig af forfatningsdomstolen


Efter at have været i funktion i over et år blev Berlin omstridte lejelov, Mietendeckel erklæret ugyldig af Tysklands højeste retsinstans. Lejeloven er ikke et område Berlins lokale politikere selv kan lovgive om.

Lejelov ugyldig EgnsINVEST

I februar 2020 trådte første del af en meget omstridte lejelov, Mietendeckel, i kraft i Berlin. Loven lagde loft over lejen på boliger, som dermed ikke måtte stige i fem år. Boliger bygget efter 2014 var undtaget fra loven. Den anden del af Mietendeckel trådte i kraft i slutningen af november og satte en maksimumgrænse for, hvor høj lejen måtte være i nye såvel som bestående lejekontrakter.

Ifølge en af Berlins store medievirksomheder var konsekvensen af sidste udrulning, at lejen blev reduceret i ca. 340.000 boliger i Berlin. Flere juridiske eksperter mente allerede før lovens vedtagelse, at senatet i Berlin overtrådte deres forfatningsmæssige rettigheder, ved at vedtage loven. Afgørelsen om, hvorvidt Mietendeckel kom til at bestå eller skulle rulles tilbage, blev derfor overladt til Forfatningsdomstolen.

Forfatningsdomstolens afgørelse
Den 15. april 2021 kom domstolens afgørelse. Forfatningsdomstolen erklærede Berlins lejelov i strid med Tysklands forfatning og derfor ugyldig. Konsekvensen er at udlejerne igen kan opkræve leje i henhold til den lejelov, der var gældende før Mietendeckel. Dette krav rækker tilbage fra tidspunktet for den ugyldige lovs vedtagelse, hvilket betyder, at udlejerne som for eksempel EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S og EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har krav på af få betalt den reducerede leje for den periode, hvor loven har været i kraft.

Hvordan kunne en lejelov blive erklæret ugyldig?
Hvordan hænger det sammen, at Berlins lejelov, Mietendeckel, som trådte i kraft for godt et år siden, fra den ene dag til den anden bliver erklæret ugyldig?

Man kan lige så godt vende spørgsmålet og spørge: ”Hvordan kunne senatet i Berlin vedtage og implementere en lov, som ligger uden for deres rettigheder?” Det skortede ikke på advarsler fra juridisk side, da de regerende politikere i Berlin sidste år indførte loven.

Både Bundestag og delstaterne vedtager love
Den meget klare afgørelse, som Forfatningsdomstolen kom med den 15. april, skyldes, at lejelovgivning IKKE er et område delstaterne selv kan lovgive om. Lejeloven fastlægges i Bundestag. Berlins senat gik med andre ord udover deres beføjelser, da de vedtog, at der skulle gælde en anden lejelov i Berlin end i resten af Tyskland og derfor blev den erklæret ugyldig. Forfatningsdomstolen er samtidig Tysklands højeste retsinstans. Afgørelsen kan derfor heller ikke ankes.

For at forstå hvordan det hænger sammen, skal man vide, hvordan magten i Tyskland er opdelt mellem Bundestag og delstaterne. Der behandles og vedtages love både centralt i Bundestag, hvor Merkel pt. regerer, og i Tysklands 16 delstater, som Berlin er en af.

Inden for nogle lovområder er lovene derfor forskellige i delstaterne. Byggelovgivningen er et eksempel på et lovområde, hvor delstaterne selv fastlægger lovene. Når man renoverer ejendomme er der altså forskellige regler, håndværker og bygherrer skal følge afhængig af hvilken delstat ejendommen befinder sig i. Andre dele af lovgivningen, herunder lejeloven, ligger uden for det område, hvor delstaterne selv kan bestemme. Her er det Bundestag, der behandler og vedtager lovene. Hvilke juridiske områder, der hører under delstaterne, og hvilke Bundestag bestemmer over, er lagt fast i Tysklands forfatning.