Udviklingen i ejendomsselskaberne


Ejendomsselskaberne har klaret sig godt i 2021. Nye kvadratmeter er tilføje i selskaberne.

EgnsINVESTs danske ejendomsselskab har indgået købsaftale om overtagelse af et selskab med udlejningsejendomme i Brædstrup samt i Funder Kirkeby, som vi forventer at overtage i løbet af 2022. I de to ejendomsporteføljeselskaber med ejendomme i primært Berlin, EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S og EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S, har der også været aktivitet inden for levering af købs- og salgsydelser, hvilket har bragt nye udviklingsmuligheder ind i porteføljerne.

I 2021 satte EgnsINVEST et byggeprojekt i gang i det danske ejendomsselskab, der udvider antallet af udlejningsbare kvadratmeter i selskabet. Selskabet har leveret de samme byggetekniske kompetencer til porteføljeselskaberne, og igangsat byggeri af nye taglejligheder i flere ejendomme. Både de nye lejligheder i Danmark og i Berlin er blevet udlejet umiddelbart efter, at de var færdige.

Taglejlighed i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland

Berlins særlige lejelov erklæret ugyldig

Covid-19 har fyldt meget særligt for driften af selskaberne med ejendomme i Berlin, hvor flere erhvervslejere har været ramt af nedlukninger. EgnsINVESTs indgående viden om Tysklands covid-19-hjælpepakker kombineret med en aktiv fysisk tilstedeværelse i Berlin og et godt kendskab til lejere har medvirket til at minimere de negative økonomiske konsekvenser af nedlukningerne.

Det er ligeledes i vid udstrækning lykkedes selskabet at opkræve den husleje, porteføljeselskaberne havde til gode, efter at Tysklands Forfatningsdomstol erklærede Berlins særlige lejelov ugyldig. Loven har siden vedtagelsen i starten af 2020 hindret lejestigninger og medført nedsat leje i visse lejemål på det berlinske udlejningsmarked.

EgnsINVEST Danske Ejendomme har bygget nye lejligheder i Horsens

Udviklingen i aktieposterne i de to porteføljeselskaber

Udviklingen i begge porteføljeselskaber har været tilfredsstillende i 2021. Ifølge den offentliggjorte årsrapport har det børsnoterede selskab opnået et resultatet før kurs og værdireguleringer (EBVAT) på 26,2 mio. kr. og værdireguleringer udgør 121,1 mio. kr. af resultatet. Det andet selskab, EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S, har opnået et EBVAT på 17,2 mio. kr. og værdireguleringer på 99,1 mio. kr.