Forretningsudvikling

EgnsINVEST arbejder med at drive og udvikle ejendomsselskaber.

Det betyder for det første, at vi har fokus på at optimere driften i selskaberne til gavn for aktionærerne og lejerne samt at udvikle ejendommene og forbedre kvaliteten. For det andet forholder EgnsINVEST sig proaktivt til potentialet i alle ejendommene. For det tredje arbejder vi aktivt med at optimere selskabernes samlede portefølje af ejendomme ved køb og salg.

Vi sætter kompetencerne i spil på tværs af faglighed
Kompetencerne til at løse ovennævnte opgaver er samlet i EgnsINVEST. Vi står for økonomistyring, vedligeholdelse og drift af alle selskabernes ejendomme. Derudover arbejder vi proaktivt med at udnytte deres fulde potentiale. Vi moderniserer for eksempel lejemål øger antallet af lejligheder ved at bygge taglejligheder og afdækker mulighederne for at bygge nyt på ledige arealer.

Ejendommene ligger både i Berlin og i Danmark med størst vægt på førstnævnte, og vi har derfor opbygget gode relationer til aktørerne på begge markeder, ligesom vi løbende indsamler data om udviklingen på begge ejendomsmarkeder.

Det handler om at skabe merværdi, og det opnår vi bedst ved at sætte kompetencerne i spil på tværs af fagligheder.

Andre aktiviteter er velkomne
Udover at arbejde med de eksisterende ejendomsselskaber afsøger EgnsINVEST også løbende mulighederne.

 

Ejendomsselskaberne
EgnsINVEST er ansvarlig for driften og udviklingen af selskaberne:

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S
EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S
EgnsINVEST Danske Ejendomme Aps

EgnsINVEST ejes af en række pengeinstitutter i Danmark.